top of page

Asbestinäyte hinta | Asbestikartoitus itse | Asbestinäyte itse

ANALYYSIVARMUUS

Laadukkaat ja uusinta teknologiaa edustavat laitteet, yli 50.000:n asbestianalyysin kokemus,  jokaisen työntekijän korkeakoulututkinto sekä tutkimuksia ohjaava  ISO 22262-1 laatustandardi takaavat, että jokaisen tutkittavan näytteen tulos on luotettava.

Asbesti laboratorio

Laatu

Onelabilla tutkitaan kaikki näytteet laatustandardin mukaisesti käyttäen huippumodernia JEOL SEM, LIVE-EDS sekä LIVE-MAP tutkimusmenetelmää. Uudella integroidulla SEM- ja energiadispersiivisen röntgenspektrometrin (EDS) järjestelmällä, LIVE MAP näyttää alkuaineiden kartan samanaikaisesti SEM-kuvan kanssa. Käyttäjä voi vaihtaa saumattomasti näkymän LIVE-MAP karttakatselun ja LIVE-EDS spektrikatselun välillä SEM-kuvan tarkkailun aikana. Tutkija voi näin seurata kiinnostavien alkuaineiden kartattoja suoraan live-SEM-kuvasta, mikä tehostaa ymmärrystä näytteen alkuainepitoisuuksien jakautumisesta ja ohjaa tutkijaa tutkimaan oikeaa kohtaa näytteestä.

 Virheellinen analyysitulos johtuu yleensä siitä, että tutkimukseen käytettävän laitteen suurennusteho ei ole riittävä.

 

Epätarkin tutkimusmenetelmä on polarisoiva valomikroskooppi (PLM tai VM).  VM on luotettava silloin, kun tutkimuksessa havaitaan selvä asbestikuitu. Silloin kuidut ovat riittävän isoja, jotta ne voidaan havaita VM menetelmällä. Kun näytteessä ei havaita selkeitä asbestikuituja, tulos on epävarma, sillä VM ei pysty havaitsemaan vain muutaman µm:n pituisia kuituja. Liian usein nähdään akkreditoitujen laboratorioiden raportteja, joissa analyysi on tehty VM menetelmällä.

Elektronimikroskoopilla virhe voi syntyä ainoastaan, jos tutkija on erittäin kokematon.

ISO 22262-1   laatustandardi asbestin tutkimiseksi materiaalinäytteistä, keskittyykin 80%:sti kuvaamaan PLM /VM prosessia. Pitkän prosessin päätteeksi ISO 22262-1 lausuu “Mikäli näytteestä ei pystytä tunnistamaan asbestikuitua on näyte tutkittava pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) sekä alkuaineanalysaattorilla (EDS)”. Onelab tutkii kaikki näytteet SEM+EDS menetelmällä soveltaen  ISO 22262-1 laatustandardin SEM analyysin osiota, jotta virheen mahdollisuudet pystytään eliminoimaan.

bottom of page